Scroll to top
en fr pl

SŁOŃCE GEORGE SAND I JEJ PLANETY.
WOKÓŁ ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ
RECEPCJI GEORGE SAND

Międzynarodowa konferencja
Warszawa, 20-22 października 2021

George Sand jest bez wątpienia jedną z najbardziej niezwykłych postaci w kulturze XIX wieku. Jej kulturotwórcze znaczenie wychodzi daleko poza – czasem entuzjastyczną, czasem bardzo krytyczną – recepcję jej twórczości, czego świadectwem są wzory kulturowe, które można, za Balzakiem, określić terminem „sandyzm”, nadając mu jednocześnie szerszy zakres.

Historycy literatury polskiej i innych literatur Europy Środkowej i Wschodniej rzadko dotąd przyglądali się znaczeniu George Sand dla literatur tych regionów i ewentualnym nawiązaniom do jej twórczości. Jest to podejście niezrozumiałe w stosunku do autorki, której twórczość, jak wiadomo, była przez kilka dekad bardzo intensywnie obecna w różnych obiegach czytelniczych i tym samym trudno przypuścić, by nie wpłynęła na ideosferę, estetykę oraz wzorce kulturowe w tych miejscach.

Chcielibyśmy zatem, po raz pierwszy w Polsce, przyjrzeć się twórczości i biografii George Sand w kontekście prężnie rozwijających się dziś studiów sandowskich. Z jednej strony chcemy zbadać kulturotwórczą rolę Sand, czyli sposoby szerzenia się i obecność „sandyzmu” jako szeroko rozumianego zjawiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, z drugiej – pogłębić wiedzę o tym, jak były tu postrzegane i rozumiane jej dzieła. Ważnym punktem odniesienia będą dla nas autobiograficzne pisma Sand (jej listy, dzienniki, zapiski z podróży czy Historia mojego życia), jej biografie oraz (auto)biografistyka osób, dla których francuska pisarka okazała się znaczącym punktem odniesienia w życiu i twórczości.

Proponowane tematy:

  • „sandyzm” jako wzorzec biograficzny w trajektoriach życia i dokumentach osobistych XIX-wiecznych kobiet-pisarek i działaczek społecznych;
  • podróżopisarstwo, epistolografia, dzienniki Sand i Historia mojego życia (widziane z perspektywy polskiej
    i środkowo-wschodnioeuropejskiej);
  • myśl społeczno-polityczno-religijna Sand (widziana z perspektywy polskiej i środkowo-wschodnioeuropejskiej);
  • Sand i sprawa polska (w oczach Polaków);
  • „sprawa chopinowska” (w kulturze polskiej) i jej wpływ na recepcję pisarki;
  • estetyka Sand a świat powieści XIX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej (w tym: wzorzec powieści feministycznej i powieści o kobietach-artystkach, powieści wiejskie i społeczno-utopijne Sand jako ewentualny punkt odniesienia dla twórczości powieściowej polskich pisarek, polskiej powieści wiejskiej i powieści pozytywistycznej);
  • bohaterki i bohaterzy Sand, sandowskie wątki fabularne i imaginarium (a powieść polska, środkowo- i wschodnioeuropejska);
  • historia przekładów Sand i sandologii w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej.

„Pozwoliliśmy zabić Polskę? Czy to nie haniebne? sądzicie więc, że już po wszystkim? Czy naród może zginąć? Wiem, że to nie jest sprawa kobiet, nie ma jednak zakazu opłakiwania zmarłych”.

George Sand, Corr., t. I

ORGANIZATORZY:

Zespół Archiwum Kobiet

Instytut Badań Literackich PAN

Instytut Historii Nauki PAN

Komitet Nauk o Literaturze PAN

Fundacja Archiwum Kobiet

Institut de langue et littérature françaises,
Université de Berne

Cultural and Tourist Association Women Writers Route

Zakład Komparatystyki Literatury Polskiej UW