Scroll to top
en fr pl

SŁOŃCE GEORGE SAND I JEJ PLANETY.
WOKÓŁ ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ
RECEPCJI GEORGE SAND

Międzynarodowa konferencja
Warszawa, 20-22 października 2021

George Sand jest bez wątpienia jedną z najbardziej niezwykłych postaci w kulturze XIX wieku. Jej kulturotwórcze znaczenie wychodzi daleko poza – czasem entuzjastyczną, czasem bardzo krytyczną – recepcję jej twórczości, czego świadectwem są wzory kulturowe, które można, za Balzakiem, określić terminem „sandyzm”, nadając mu jednocześnie szerszy zakres.

Historycy literatury polskiej i innych literatur Europy Środkowej i Wschodniej rzadko dotąd przyglądali się znaczeniu George Sand dla literatur tych regionów i ewentualnym nawiązaniom do jej twórczości. Jest to podejście niezrozumiałe w stosunku do autorki, której twórczość, jak wiadomo, była przez kilka dekad bardzo intensywnie obecna w różnych obiegach czytelniczych i tym samym trudno przypuścić, by nie wpłynęła na ideosferę, estetykę oraz wzorce kulturowe w tych miejscach.

Chcielibyśmy zatem, po raz pierwszy w Polsce, przyjrzeć się twórczości i biografii George Sand w kontekście prężnie rozwijających się dziś studiów sandowskich. Z jednej strony chcemy zbadać kulturotwórczą rolę Sand, czyli sposoby szerzenia się i obecność „sandyzmu” jako szeroko rozumianego zjawiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, z drugiej – pogłębić wiedzę o tym, jak były tu postrzegane i rozumiane jej dzieła. Ważnym punktem odniesienia będą dla nas autobiograficzne pisma Sand (jej listy, dzienniki, zapiski z podróży czy Historia mojego życia), jej biografie oraz (auto)biografistyka osób, dla których francuska pisarka okazała się znaczącym punktem odniesienia w życiu i twórczości.

Proponowane tematy:

  • „sandyzm” jako wzorzec biograficzny w trajektoriach życia i dokumentach osobistych XIX-wiecznych kobiet-pisarek i działaczek społecznych;
  • podróżopisarstwo, epistolografia, dzienniki Sand i Historia mojego życia (widziane z perspektywy polskiej
    i środkowo-wschodnioeuropejskiej);
  • myśl społeczno-polityczno-religijna Sand (widziana z perspektywy polskiej i środkowo-wschodnioeuropejskiej);
  • Sand i sprawa polska (w oczach Polaków);
  • „sprawa chopinowska” (w kulturze polskiej) i jej wpływ na recepcję pisarki;
  • estetyka Sand a świat powieści XIX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej (w tym: wzorzec powieści feministycznej i powieści o kobietach-artystkach, powieści wiejskie i społeczno-utopijne Sand jako ewentualny punkt odniesienia dla twórczości powieściowej polskich pisarek, polskiej powieści wiejskiej i powieści pozytywistycznej);
  • bohaterki i bohaterzy Sand, sandowskie wątki fabularne i imaginarium (a powieść polska, środkowo- i wschodnioeuropejska);
  • historia przekładów Sand i sandologii w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej.

Od dziesięciu tysięcy lat wołam ku nieskończoności:
Prawdy! Prawdy! Od dziesięciu tysięcy lat nieskończoność mi odpowiada: Pragnienie! Pragnienie!

Lelia, 1839

nie czuję, żeby moja dusza miała płeć

Gabriel, 1839

wszystkie jesteście… heretyczkami…

Jean Ziska : episode de la guerre des hussites, 1843

ORGANIZATORZY:

Zespół Archiwum Kobiet

Instytut Badań Literackich PAN

Instytut Historii Nauki PAN

Komitet Nauk o Literaturze PAN

Fundacja Archiwum Kobiet

Institut de langue et littérature françaises,
Université de Berne

Cultural and Tourist Association Women Writers Route

Zakład Komparatystyki Literatury Polskiej UW