Scroll to top
en fr pl

THE SUN AND HER PLANETS.
AROUND GEORGE SAND’S RECEPTION
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Scientific Committee:

Regina Bochenek-Franczakowa, Jagiellonian University, Kraków

Katarzyna Czeczot, Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN), Warsaw

Corinne Fournier Kiss, University of Bern (Switzerland)

Emilia Kolinko, IBL PAN, Warsaw

Michał Kuziak, University of Warsaw

Katja Mihurko, University of Nova Gorica (Slovenia)

Katarzyna Nadana-Sokołowska, IBL PAN, Warsaw

Anna Nasiłowska, IBL PAN, Warsaw

Iwona Puchalska, Jagiellonian University, Kraków

Monika Rudaś-Grodzka, IBL PAN, Warsaw

Alicja Urbanik-Kopeć, IHN PAN, Warsaw

Danuta Zawadzka, University of Białystok

Organising Committee:

Katarzyna Nadana-Sokołowska

Monika Rudaś-Grodzka

Corinne Fournier Kiss

Emilia Kolinko

Anna Pawlik

Michał Kuziak

Alicja Urbanik-Kopeć