Scroll to top
en fr pl

THE SUN AND HER PLANETS.
AROUND GEORGE SAND’S RECEPTION
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

PARTNERS AND SPONSORS:

Organisers:

Women’s Archive of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Committee on Literary Studies of the Polish Academy of Sciences

Department of Comparative Studies, Institute of Polish Literature, University of Warsaw

Foundation Womens’ Archive

Institute of the History of Science, Polish Academy of Sciences

Institute of French language and Literature, University of Bern (Switzerland)

Cultural and Tourist Association Women Writers Route

Sponsors:

     

Organizacja konferencji została dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych (umowa nr DNK/SP/515209/2021, projekt pt.: „Słońce George Sand i jej planety: wokół środkowowschodnioeuropejskiej recepcji pisarki”). W ramach programu Doskonała nauka przyznano dofinansowanie w wysokości 43 100 zł (całkowity planowany budżet projektu 49 600 zł) Całkowita wartość zadania ostatecznie wyniosła 48 676,89 zł, w tym dofinansowanie MEiN – 42 140,53 zł.